Menu:


Adres ośrodka:
ul.Sagalli 12.
Nasz ośrodek

W medytacji buddyjskiej może wziąć udział każdy. Trwa ona około pół godziny i nie wymaga żadnych przygotowań, znajomości skomplikowanych tekstów, noszenia specjalnych ubrań ani wnoszenia opłat.

Praktyka medytacji prowadzi do uzyskania i utrwalenia wglądu w prawdziwą i trwała naturę umysłu. Efektem tego jest zakończenie cierpienia oraz absolutny rozwój każdej istoty. Diamentowa Droga to najwyższe nauki Buddy. Jest to ścieżka praktyki, na której wykorzystuje się wszystkie pojawiające się doświadczenia. Uruchamiany jest potencjał mądrości i współczucia zawarty zarówno w pozytywnych jak i negatywnych doświadczeniach. Praktyka opiera się na poglądzie, że wszystkie istoty i zjawiska są całkowicie czyste i doskonałe. Bardzo ważną rolę odgrywa tu nauczyciel.

W ośrodkach Diamentowej Drogi podstawową medytacją jest medytacja Guru Jogi, w tym przypadku - przekazana przez XVI Karmapę medytacja trzech świateł.

Plan medytacji w tygodniu:

Adres ośrodka: