Menu:


Adres ośrodka:
ul.Sagalli 12.
Nasz ośrodek

Ośrodek medytacyjny Warszawa Wesoła to jeden z 63 ośrodków buddyzmu Diamentowej Drogi Linii Karma Kagyu w Polsce, pod duchowym przewodnictwem XVII Karmapy Trinleja Taje Dordże, założony przez Lamę Ole Nydahla. Szkoła Karma Kagyu, obok linii Nyingma, Sakja i Gelug, jest jedną z czterech największych szkół buddyzmu tybetańskiego. Po śmierci Buddy najwyższe nauki były przekazywane w Indiach, następnie zostały przetłumaczone i przeniesione do Tybetu. Od XII wieku odpowiedzialność przekazywania nauk spoczywa na linii Karmapów. Dzisiaj głową Karma Kagyu jest J.Ś. XVII Karmapa Trinlej Taje Dordże.

W 1972 roku jego poprzednik XVI Karmapa Rangdziung Rigpe Dordże poprosił swoich zachodnich uczniów Lamę Ole Nydahla oraz Hannah Nydahl, aby zaczęli nauczać buddyzmu w Europie. Od tego czasu Lama Ole Nydahl podróżuje po świecie z wykładami oraz prowadzi kursy medytacyjne, okrążając kulę ziemską dwa razy do roku. Przekazywane przez Lamę Ole Nydahla i Hannah Nydahl nauki Buddy tak głęboko zainspirowały ludzi zachodu, że dziś spotykają się, aby wspólnie medytować w ponad 600 ośrodkach w 44 krajach na świecie.
Równocześnie wiele kulturowych naleciałości i rytuałów, niezwiązanych z samymi naukami, ustąpiło miejsca bardziej przejrzystemu stylowi praktyki. W ten sposób buddyjskie metody pracy z umysłem zadomowiły się w zachodniej kulturze.

Ośrodki Diamentowej Drogi reprezentowane przez Buddyjski Związek Diamentowej Drogi linii Karma Kagyu, są organizacjami non-profit działającymi bez zbędnej hierarchii w oparciu o idealizm, przyjaźń i dobrowolną pracę zaangażowanych w nią osób. Stwarzamy warunki dla zainteresowanych dając im możliwość własnego rozwoju dzięki metodom odpowiednio dostosowanym do zachodniego społeczeństwa. Jesteśmy największą szkołą buddyjską na zachodzie.

Ośrodek w Wesołej istnieje od 2009 roku. Nasza grupa składa się z kilkunastu osób. Ośrodek ściśle współpracuje z centrum Stupa House w Warszawie. Naszym celem jest propagowanie filozofii buddyjskiej oraz upowszechnianie uniwersalnych metod pracy z umysłem dla pożytku wszystkich zainteresowanych. .

Nasz ośrodek